OEM: HF392648ZA,TAY22643Z,TBY72643Z
Crosstable:
TRWATEBREMBODELPHIFERODOISEROPTIMALPAGIDREMSATEXTAR
GDB3264  LP1189  9781   

Use for:
ПроизводительМодельМодификацияПериодКомментарии
MAZDAXEDOS 6 (CA)2.0i V6 24v01/92--
MAZDAXEDOS 9 (TA)2.0i 24v, 2.3i 24v, 2.5i V607/93--