OEM: TA013323Z,TA013328Z,TBY73323Z,TBY73328Z
Crosstable:
TRWATEBREMBODELPHIFERODOISEROPTIMALPAGIDREMSATEXTAR
GDB3230  LP1063  9949   

Use for:
ПроизводительМодельМодификацияПериодКомментарии
MAZDAXEDOS 6 (CA)2.0i V6 24v01/92--
MAZDAXEDOS 9 (TA)2.0i 24v, 2.3i 24v, 2.5i V607/93--