OEM: 410603Y690,D10603Y690
Crosstable:
TRWATEBREMBODELPHIFERODOISEROPTIMALPAGIDREMSATEXTAR
GDB3273 LP1058FDB1682181512156T1435 2318401

Use for:
ПроизводительМодельМодификацияПериодКомментарии
NISSANMAXIMA QX (A33)2.0i V6 22v, 2.5i V6 24v, 3.0i V6 24v03/00--