OEM: 4,32E+07,4,32E+09
Crosstable:
TRWATEBREMBODELPHIFERODOISEROPTIMALPAGIDREMSATEXTAR
DF1406  BG2823      

Use for:
ПроизводительМодельМодификацияПериодКомментарии
NISSANMAXIMA (J30)3.0i V6 24v10/88-09/91-
NISSANMAXIMA (J30)3.0i V6 24v10/91-06/94-