OEM: 5171239001,5171239300
Crosstable:
TRWATEBREMBODELPHIFERODOISEROPTIMALPAGIDREMSATEXTAR
DF4292  BG3562      

Use for:
ПроизводительМодельМодификацияПериодКомментарии
HYUNDAIXG 25/30/3002.5i V6, 3.0i V606/99--
HYUNDAIXG 3503.5i V604/03--