OEM: 4320699J04
Crosstable:
TRWATEBREMBODELPHIFERODOISEROPTIMALPAGIDREMSATEXTAR
DF4240 BG3764DDF1235   6788.00 

Use for:
ПроизводительМодельМодификацияПериодКомментарии
NISSANPRIMERA Berlina/Station Wagon (P11)(WP11)1.6i 16v, 1.8i 16v, 2.0 TD, 2.0i 16v09/96-07/02Berlina, with ABS
NISSANPRIMERA Berlina/Station Wagon (P11)(WP11)1.6i 16v, 1.8i 16v, 2.0i 16v, 2.0 TD04/98-07/02Station Wagon
NISSANPRIMERA Berlina/Station Wagon (P11)(WP11)2.0 TD09/96-07/02Berlina, except ABS
NISSANPRIMERA Berlina/Station Wagon (P11)(WP11)2.0i 16v GT09/96-07/02-