OEM: T0023325X,T0023325XA,TY013325X,TY013325XA,TY073325XA
Crosstable:
TRWATEBREMBODELPHIFERODOISEROPTIMALPAGIDREMSATEXTAR
DF4012  BG3232      

Use for:
ПроизводительМодельМодификацияПериодКомментарии
MAZDAMPV II (LW)2.0i09/99-08/00-
MAZDAMPV II (LW)2.0i, 2.3i, 2.5 i V609/99-07/02-
MAZDAXEDOS 9 (TA)2.0i 24v, 2.3i 24v, 2.5i V607/93--