Crosstable:
TOYOTASKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
9031159002,9031235002      

Use for:
NissanAlmera Tino 1.8i 16V (V10)08/00 - 06 
NissanAlmera Tino 2.0i 16V (V10)08/00 - 06 
NissanAlmera Tino 2.2 Di (V10)08/00 - 06 
NissanAlmera Tino 2.2 dCi (V10)09/03 - 06 
NissanMaxima III 2.0i V6 24V (A33)03/00 - 12/03 
NissanMaxima III 2.5i V6 24V (A33)03/00 - 12/03 
NissanMaxima III 3.0i V6 24V (A33)03/00 - 12/03