Crosstable:
TOYOTASKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
9031159002,9031235002      

Use for:
NissanAlmera Tino 1.8i 16V (V10)08/00 - 06 
NissanAlmera Tino 2.0i 16V (V10)08/00 - 06 
NissanAlmera Tino 2.2 Di (V10)08/00 - 06 
NissanAlmera Tino 2.2 dCi (V10)09/03 - 06 
NissanMaxima III 2.0i V6 24V (A33)03/00 - 12/03 
NissanMaxima III 2.5i V6 24V (A33)03/00 - 12/03 
NissanMaxima III 3.0i V6 24V (A33)03/00 - 12/03 
NissanPrimera 1.6i 16V (P12)03/02 - 06 
NissanPrimera 1.8i 16V (P12)03/02 - 06 
NissanPrimera 1.9 dCi (P12)04/03 - 06 
NissanPrimera 2.0i 16V (P12)03/02 - 06 
NissanPrimera 2.2 Di (P12)03/02 - 06 
NissanPrimera 2.2 dCi (P12)04/03 - 06 
NissanPrimera Wagon 1.8i 16V (WP12)03/02 - 06 
NissanPrimera Wagon 2.0i 16V (WP12)03/02 - 06 
NissanPrimera Wagon 2.2 Di (WP12)03/02 - 06 
NissanX-Trail 2.0i 16V 4x4 (T30)07/01 - 03/07 
NissanX-Trail 2.2 dCi 4x4 (T30)07/01 - 03/07 
NissanX-Trail 2.5i 16V 4x4 (T30)01/03 - 03/07