Crosstable:
TOYOTASKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
9031159002,9031235002      

Use for:
HyundaiSanta F- 2.0i 16V (SM)08/01 - 10/03 
HyundaiSanta F- 2.0 CRDi (SM)08/01 - 10/03 
HyundaiSanta F- 2.4i 16V (SM)02/01 - 10/03 
HyundaiTrajet 2.0i 16V, 2.0 CRDi, 2.7 V6 24V (FO)03/00 - 10/00CLV w/o ABS
HyundaiTrajet 2.0i 16V, 2.0 CRDi, 2.7 V6 24V (FO)10/00 - 12/06CLV w/o ABS