Crosstable:
TOYOTASKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
9031159002,9031235002      

Use for:
HyundaiTrajet 2.0i 16V, 2.0 CRDi, 2.7 V6 24V (FO)03/00 - 10/00CLV with ABS
HyundaiTrajet 2.0i 16V, 2.0 CRDi, 2.7 V6 24V (FO)10/00 - 12/06CLV with ABS