Crosstable:
TOYOTASKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
0,VKBA3765   BK1210 

Use for:
ToyotaLandcruiser 2.4 Diesel (LJ70)90 - 04/95CLV disc
ToyotaLandcruiser 2.4 Turbo Diesel (LJ70/73)90 - 04/95CLV drum
ToyotaLandcruiser 3.0 Turbo Diesel (KZJ70)90 - 04/95CLV
ToyotaLandcruiser 3.0 Turbo Diesel (KZJ90/95)04/96 - -CLV
ToyotaLandcruiser 3.0 D-4D (KZJ90/95)10/00 - 09/02CLV w/o ABS
ToyotaLandcruiser 3.4i 24V (VZJ90/95)04/96 - -CLV