Crosstable:
MITSUBISHISKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
MB844220,   J4715028  

Use for:
MitsubishiLancer V 1.6 (CB4W)93 - 00 
MitsubishiLancer V 2.0 Diesel (CB8A)12/91 - 00with ABS