Crosstable:
TOYOTASKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
4240933020,4245033010VKBA3240 QWB898J4712032  

Use for:
LexusRX 300 (XU1)98 - 03 
ToyotaCamry 2.2i 16V (SXV10)07/91 - 96 
ToyotaCamry 2.2i 16V (SXV20)08/96 - 08/00 
ToyotaCamry 2.2i 16V (SXV25W)06/97 - 08/00 
ToyotaCamry 2.5i V6 24V (MCV21)08/99 - 00 
ToyotaCamry 3.0i V6 24V (VCV10)07/91 - 96 
ToyotaCamry 3.0i V6 24V (MCV20)08/96 - 07/99 
ToyotaCamry 4WD 2.2i 16V (SXV25)08/99 - 00 
ToyotaCamry Wagon 2.0i 16V (SV21)08/86 - 91 
ToyotaCamry Wagon 2.0 Turbo Diesel (CV20)08/85 - 91 
ToyotaCamry Wagon 2.2i 16V (SXV10)03/92 - 96 
ToyotaCamry Wagon 3.0i V6 24V (VCV10)06/92 - 07/01